Gratis levering
14 dagen recht op retourzending
Veilige betaalmethoden
Onderhoud:+31 43 5690596
Nederland(EUR)
Land van verzending
Nederland(EUR)
Reset
Winkelwagen
Reset
Verlanglijst
Reset
Log in
Uw gegevens zijn bij ons beschermd Lees meer

Uw gegevens zijn bij ons beschermd

Nieuw bij CHRONEXT?
Reset
Registreren

Uw gegevens zijn bij ons beschermd

Minimaal 6 karakters

Heeft u al een account?
Reset
Wachtwoord resetten
Voer het e-mailadres in waarmee u zich bij CHRONEXT heeft geregistreerd. We sturen u een link om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

Uw gegevens zijn bij ons beschermd

Nieuw bij CHRONEXT?

Gegevensbeschermingsverklaring

Het doet ons plezier dat u interesse heeft getoond in onze online shop. De bescherming van uw privacy is voor ons erg belangrijk. In het onderstaande informeren we u uitvoerig over hoe we met uw gegevens omgaan.

Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder gegevens over u als persoon door te geven. Telkens wanneer een website wordt opgeroepen, slaat de webserver uitsluitend automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijv. de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de overgedragen hoeveelheid gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep registreert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel van verzekering van storingsvrije werking van de site en verbetering van ons aanbod. Dit is volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG bedoeld voor waarborging van ons bij belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigd belang bij correcte weergave van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de site gewist.

Hostingservices door een derde aanbieder

In het kader van verwerking in opdracht van ons, levert een derde aanbieder ons diensten voor hosting en weergave van de website. Dit is bedoeld voor waarborging van ons bij belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigd belang bij correcte weergave van ons aanbod. Alle gegevens, die in het kader van het gebruik van deze website of in de daarvoor bedoelde hierna omschreven formulieren in de online shop worden verzameld, worden op zijn servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt uitsluitend plaats in het hier toegelichte kader. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Gegevensverzameling en -gebruik voor uitvoering van de overeenkomst

We verzamelen persoonsgegevens wanneer u die aan ons doorgeeft in het kader van uw bestelling of bij het opnemen van contact (bijv. via het contactformulier of per e-mail). Verplichte velden worden op die manier aangeduid, omdat we in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben voor uitvoering van de overeenkomst of verwerking van uw verzoek om contact op te nemen en u zonder opgave ervan uw bestelling niet kunt voltooien of uw verzoek om contact op te nemen niet kunt verzenden. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op het desbetreffende invoerformulier. We gebruiken de door u doorgegeven gegevens volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt b AVG voor uitvoering van de overeenkomst en verwerking van uw vragen. Na volledige uitvoering van de overeenkomst worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van eventuele belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, wanneer u niet uitdrukkelijk in verder gebruik van uw gegevens heeft toegestemd of we ons verdergaand wettelijk toegestaan gebruik van de gegevens voorbehouden, waarvan we u in deze toelichting in kennis stellen.

Gegevensoverdracht

Voor nakoming van de overeenkomst volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt b AVG geven we uw gegevens door aan de met levering belaste verzenddienstverlener, wanneer dit voor levering van de bestelde artikelen noodzakelijk is. Afhankelijk van welke betaaldienstverlener u kiest tijdens de bestelprocedure, geven we voor afhandeling van betalingen de voor dit doel verzamelde betalingsgegevens door aan de met betaling belaste kredietinstelling en evt. aan betaaldienstverleners in opdracht van ons of de gekozen betaaldienst. Gedeeltelijk verzamelen de gekozen betaaldienstverleners deze gegevens ook zelf wanneer u bij hen een rekening opent. In dat geval moet u zich tijdens de bestelprocedure met uw toegangsgegevens aanmelden bij de betaaldienstverlener en geldt de gegevensbeschermingsverklaring van de desbetreffende betaaldienstverlener. We maken gebruik van verzenddienstverleners die gevestigd zijn in een land buiten de Europese Unie. Doorgeven van persoonsgegevens aan deze ondernemingen vindt uitsluitend plaats in het kader van de noodzaak de overeenkomst na te komen.

Doorgifte van gegevens aan verzenddienstverleners Wanneer u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, geven we op basis daarvan volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG uw e-mailadres en telefoonnummer door aan de gekozen verzenddienstverlener, zodat die voor het doel van aankondiging van de levering of het maken van een afspraak voor levering contact met u opnemen kan.

De toestemming kan te allen tijde worden herroepen door contact op te nemen via een bericht aan de hieronder vermelde contactadressen of rechtstreeks aan de onderstaande contactadressen van de verzenddienstverlener. Na herroeping wissen we uw voor dit doel verzamelde gegevens wanneer u niet uitdrukkelijk in verder gebruik van uw gegevens heeft toegestemd of we ons verdergaand wettelijk toegestaan gebruik van de gegevens voorbehouden, waarvan we u in deze toelichting op de hoogte stellen.

Galle Werttransporte GmbH

An der Breitheck 23

55743 Idar-Oberstein

Duitsland

UPS Capital Versicherungsvermittlung GmbH

Görlitzer Straße 1

41456 Neuss

Duitsland

E-mailnieuwsbrief en reclame per post

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken we de hiervoor noodzakelijke of afzonderlijk door u doorgegeven gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG toe te sturen. Afmelding van de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk door contact op te nemen via een bericht aan de hieronder vermelde contactadressen of via een daarvoor bedoelde link in de nieuwsbrief.

Na afmelding wissen we uw e-mailadres wanneer u niet uitdrukkelijk in verder gebruik van uw gegevens heeft toegestemd of we ons verdergaand wettelijk toegestaan gebruik van de gegevens voorbehouden, waarvan we u in deze toelichting op de hoogte stellen.

E-mailreclame zonder aanmelding voor de nieuwsbrief en uw recht van bezwaar

Wanneer we uw e-mailadres krijgen in verband met de verkoop van een zaak of dienstverlening en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden we ons het recht voor u op grond van § 7 lid 3 van de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie (UWG) regelmatig per e-mail aanbiedingen toe te zenden voor hetzelfde soort artikelen in ons assortiment als die u al eerder heeft gekocht. Dit is bedoeld voor waarborging van ons bij belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigd belang bij het maken van reclame bij onze klanten.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres via de hieronder vermelde contactadressen of via een daarvoor bedoelde link in de e-mail met reclame. Dit leidt tot geen andere kosten dan de doorgiftekosten volgens basistarief.

Een dienstverlener zorgt voor de technische verzending van de nieuwsbrief. Hij ontvangt in het kader van verzending van de nieuwsbrief uw e-mailadres, evenals de persoonsgegevens van uw bestelling. Voor bescherming van uw gegevens werd met de dienstverlener een opdrachtverwerkingsovereenkomst gesloten volgens art. 28 EU-AVG.

Reclame per post en uw recht van bezwaar

We behouden ons bovendien voor uw voor- en achternaam evenals uw postadres voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken, bijv. voor toezending per brievenpost van interessante aanbiedingen en informatie over onze artikelen. Dit is bedoeld voor waarborging van ons bij belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigd belang bij het maken van reclame bij onze klanten volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG.

Gegevensgebruik bij betalingsafhandeling

Kredietwaardigheidsbeoordeling

Wanneer we prestaties vooraf aangaan, bijv. bij aankoop op rekening, of wanneer er sprake is van een verhoogd frauderisico, is het voor sluiting van de overeenkomst volgens art. 22 lid 2 punt a AVG noodzakelijk inlichtingen in te winnen over de identiteit en kredietwaardigheid bij hierin gespecialiseerde dienstverlenende ondernemingen (kredietregistratiebureaus). We geven voor dit doel uw voor kredietbeoordeling benodigde persoonsgegevens door aan de volgende ondernemingen:

CRIF Bürgel GmbH

Radlkoferstraße 2

81373 München

Duitsland

Hierbij worden passende maatregelen in acht genomen voor het waarborgen van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen. U kunt contact opnemen via de hieronder vermelde contactadressen om uw standpunt uiteen te zetten en de beslissing aan te vechten. Na volledige uitvoering van de overeenkomst worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van eventuele belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist wanneer u niet uitdrukkelijk in verder gebruik van uw gegevens heeft toegestemd of we ons verdergaand wettelijk toegestaan gebruik van de gegevens voorbehouden en waarvan we u in deze toelichting in kennis stellen.

Kopen op afbetaling

Bij keuze van de betalingsmethode ""kopen op afbetaling"" en doorgeven van de hiervoor noodzakelijke toestemming volgens de wetgeving op de gegevensbescherming volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG worden persoonsgegevens (voornaam, achternaam, adres, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, IP-adres, geslacht) samen met de voor afwikkeling van de transactie noodzakelijke gegevens (artikel, factuurbedrag, vervaldatum, totaalbedrag, factuurnummer, belasting, valuta, bankrelatie, datum en tijdstip van bestelling) voor het doel van afhandeling van deze vorm van betaling doorgegeven aan onze partner Fine Trade GmbH, Am Garnmarkt 4, 6840 Götzis, Oostenrijk.

Voor controle van de identiteit of kredietwaardigheid van de klant vraagt onze partner informatie bij openbaar toegankelijke databanken en kredietinformatiebureaus. De aanbieder bij wie inlichtingen, en eventueel informatie over de kredietwaardigheid, op basis van een mathematisch-statistische procedure worden ingewonnen, evenals andere informatie voor verwerking van uw gegevens na doorgifte aan onze partner Fine Trade GmbH, kunt u lezen in haar gegevensbeschermingsverklaring, die u hier kunt vinden:

https://static.loviit.com/docs/chronext/de/DDFT_Privacy_Policy_DE.pdf

De ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling gebruikt onze partner Fine Trade GmbH voor een weloverwogen beslissing over de motivering, uitvoering of beëindiging van de contractuele betrekking. U kunt contact opnemen met onze partner Fine Trade GmbH om uw standpunt uiteen te zetten en de beslissing aan te vechten. De tijdens de bestelprocedure door acceptatie verkregen toestemming voor gegevensdoorgifte kan te allen tijde, ook zonder opgave van redenen, met toekomstige werking bij ons worden herroepen.

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Op deze website is de Trusted Shops Trustbadge opgenomen voor weergave van ons Trusted Shops-keurmerk en alle beoordelingen, evenals het aanbod van Trusted Shops-artikelen voor kopers na plaatsing van een bestelling.

Dit is bedoeld voor waarborging van ons bij belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigd belang bij optimale verkoop van ons aanbod volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG. De Trustbadge en de daarmee aanbevolen diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland.

Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver uitsluitend automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijv. uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de overgedragen hoeveelheid gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep registreert. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de site automatisch overschreven.

Andere persoonsgegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u erin heeft toegestemd na voltooiing van een bestelling te kiezen voor gebruik van Trusted Shops-artikelen of u zich al heeft geregistreerd voor gebruik. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops gemaakte contractuele afspraak.

Cookies en webanalyse

We maken op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies, om het bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies om passende artikelen weer te geven mogelijk te maken of voor marktonderzoek. Dit is bedoeld voor waarborging van ons bij belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigd belang bij optimale weergave van ons aanbod volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus na sluiting van uw browser, weer gewist (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies).

De opslagduur kunt u vinden in het overzicht van cookie-instellingen in uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en per geval kunt beslissen over aanvaarding ervan of alleen aanvaarding van cookies in bepaalde gevallen of complete weigering. Elke browser is anders voor wat betreft de manier waarop cookie-instellingen worden beheerd. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin u wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt veranderen. U vindt die voor de verschillende browsers via de volgende links:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Safari™: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=nl

Firefox™: https://support.mozilla.org/de/kb/Cookies-von-Drittanbietern-blockieren

Opera™: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Als u cookies weigert, kan het zijn dat de functionaliteit van onze website beperkt is. Deze website gebruikt in het kader van toepassing van Google Analytics (zie onder) ook het zogenaamde DoubleClick-cookie, dat ons in staat stelt uw browser bij bezoek aan andere websites te herkennen. Dit is bedoeld voor waarborging van ons bij belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigd belang bij optimale verkoop op onze website volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG. De door het cookie automatisch geregistreerde informatie over het bezoek aan deze website wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt daarbij door activering van IP-anonimisering op deze website verkort voor doorgifte binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar verkort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

Google gebruikt deze informatie om rapporten over websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het websitegebruik samenhangende diensten te leveren. Dit is bedoeld voor waarborging van ons bij belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigd belang bij optimale verkoop op onze website. Google zal deze informatie eventueel aan derden doorgeven, wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Als het doel komt te vervallen en na afloop van het gebruik van Google DoubleClick door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens gewist. Google DoubleClick wordt aangeboden door Google LLC. (https://www.google.nl/) Google LLC is gevestigd in de VS en gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. U kunt het certificaat hier inzien. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste voor onder het Privacy Shield gecertificeerde ondernemingen een passend gegevensbeschermingsniveau vastgesteld.

U kunt het DoubleClick-cookie via deze link deactiveren. Daarnaast kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie vragen over het plaatsen van cookies en uw instellingen hierop instellen. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en per geval kunt beslissen over aanvaarding ervan of alleen aanvaarding van cookies in bepaalde gevallen of complete weigering. Als u cookies weigert, kan het zijn dat de functionaliteit van onze website beperkt is.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Voor websiteanalyse wordt op deze website gebruik gemaakt van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (https://www.google.nl). Dit is bedoeld voor waarborging van ons bij belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigd belang bij optimale weergave van ons aanbod volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG. Google (Universal) Analytics gebruikt methodes die in staat stellen tot analyse van uw gebruik van de website, zoals bijvoorbeeld cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door activering van IP-anonimisering op deze website wordt daarbij het IP-adres verkort voor doorgifte binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar verkort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt in principe niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. Als het doel komt te vervallen en na afloop van het gebruik van Google Analytics door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens gewist.

Google LLC is gevestigd in de VS en gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. U kunt het certificaat hier inzien. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste voor onder het Privacy Shield gecertificeerde ondernemingen een passend gegevensbeschermingsniveau vastgesteld.

U kunt registratie van de door cookies verzamelde en op uw websitegebruik betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens, door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt ook naar de browserplug-in gaan door op deze link te klikken om toekomstige registratie door Google Analytics op deze website te verhinderen. Daartoe wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Wanneer u uw cookies wist, moet u de link opnieuw aanklikken.

New Relic

Op deze website wordt gebruik gemaakt van een cookie van New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, VS. De plug-in van New Relic Inc. stelt ons in staat tot statistische analyse van de snelheid, bereikbaarheid en prestatiecapaciteit van de website. Daarbij worden geen persoonsgegevens verwerkt. Doel en omvang van de gegevensverzameling, evenals de instellingsopties voor bescherming van de privacy van de gebruiker, kunt u vinden in de gegevensbeschermingsbepalingen van New Relic: https://newrelic.com/privacy.

Intercom chat

We stellen u op onze website de live chat van Intercom, Inc. ter beschikking, die ons in staat stelt met bezoekers aan de website te communiceren en vragen te beantwoorden. Tijdens de chatverbinding worden de woonplaats, het IP-adres, de browser en de bezochte website aan ons getoond en bij ons opgeslagen. Meer informatie over Intercom Live Chat kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Intercom: https://www.intercom.com/terms-and-policies#cookie-policy. Intercom wist automatisch de IP's en geografische gegevens van bezoekers die onze website al 9 maanden niet meer hebben bezocht.

Snowplow

Snowplow is een open source webtracking-oplossing van Snowplow Analytics Ltd., EC2A 4RQ Londen, VK (zie ook bovenstaand punt II.3). De door ons gebruikte variant van Snowplow maakt gebruik van een trackingpixel en een cookie, dat inzicht geeft in wanneer en hoeveel gebruikers hoe vaak de website hebben bezocht, welke van onze sites ze in welke volgorde hebben opgeroepen, welke browsers of besturingssystemen ze gebruiken en op welke externe links met doorverwijzing naar een online shop ze hebben geklikt. Verzameling en verwerking van gegevens vindt daarbij op elk willekeurig tijdstip plaats en is niet persoonsgericht. We slaan met name geen volledige IP-adressen op. Wanneer u het niet eens bent met het hiervoor omschreven opslaan en gebruik van de gebruiksgegevens door Snowplow, kunt u bezwaar maken tegen de verzameling en het gebruik van gegevens bij deze vorm van webanalyse.

CrazyEgg.com

Op deze website wordt gebruik gemaakt van een tag van de firma MEME Germany GmbH, Dachauer Straße 63, 80335 München, Duitsland, voor het doorgeven van gebruiks- en gedragsgegevens in verband met het aanbod van Fielmann. We kunnen de gebruikte gepseudonimiseerde gegevens niet rechtsreeks met bepaalde personen in verband brengen. De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verzameling, verwerking en registratie van door CrazyEgg.com verzamelde gegevens door de aanwijzingen in http://www.crazyegg.com/opt-out te volgen. Meer informatie over gegevensbescherming bij CrazyEgg.com kunt u vinden op https://www.crazyegg.com/privacy.

Matomo (voorheen Piwik)

Op deze website worden met Matomo (vroeger: Piwik), een open source webanalysetool (https://matomo.org), gegevens verzameld en opgeslagen voor het doel van marketing en optimalisatie. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het opstellen van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de bezoeker aan de site. De cookies maken herkennen van de internetbrowser mogelijk. De met Matomo verzamelde gegevens worden zonder afzonderlijk gegeven toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker aan de website persoonlijk te identificeren en ook niet gekoppeld aan persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem.

Reclame via marketingnetwerken

Google AdWords Remarketing

We gebruiken Google AdWords om in de zoekresultaten van Google reclame te maken voor deze website en op websites van derden. Voor dit doel wordt bij bezoek aan onze website het zgn. remarketing cookie van Google geplaatst, dat automatisch door middel van een gepseudonimiseerd cookie-id en op basis van de door u bezochte pagina's op interesse gebaseerde reclame mogelijk maakt. Dit is bedoeld voor waarborging van ons bij belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigd belang bij optimale verkoop op onze website volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG. Als het doel komt te vervallen en na afloop van het gebruik van Google AdWords Remarketing door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens gewist.

Verdergaande gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats wanneer u Google toestemming heeft gegeven om uw web- en app-browsergeschiedenis van Google aan uw Google-account te koppelen en informatie van uw Google-account wordt gebruikt voor het personaliseren van de advertenties die u op internet ziet. Wanneer u bij bezoek aan onze website bij Google ingelogd bent, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om lijsten met doelgroepen op te stellen en te definiëren voor apparaatoverschrijdende remarketing.

Voor dit doel worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk aan Google Analytics-gegevens gekoppeld om doelgroepen te vormen. Google AdWords Remarketing wordt aangeboden door Google LLC. (https://www.google.nl) Google LLC is gevestigd in de VS en gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Het actuele certificaat kunt u hier inzien. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste voor onder het Privacy Shield gecertificeerde ondernemingen een passend gegevensbeschermingsniveau vastgesteld. U kunt het remarketing cookie via deze link deactiveren. Daarnaast kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie vragen over het plaatsen van cookies en uw instellingen hierop instellen.

Criteo

Op deze website wordt gebruik gemaakt van de dienst Criteo van Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk. Met behulp van deze tool wordt gebruikers, die onze website al eens bezocht hebben en geïnteresseerd zijn in ons aanbod, op eveneens van de dienst Criteo gebruikmakende websites doelgerichte reclame aangeboden. Integratie van deze reclame vindt plaats op basis van informatie over het bezoek aan de desbetreffende website, die o.a. op uw computer is opgeslagen. Deze tekstbestanden worden uitgelezen in het kader van aansluitend websitebezoek voor gerichte productaanbevelingen. Voor dit doel is in de cookies een willekeurig aangemaakt identificatienummer opgeslagen. Dit nummer of de informatie over uw bezoek aan de website kunnen daarbij niet met u persoonlijk in verband worden gebracht.

Het cookie wordt gewoonlijk opgeslagen voor een periode van maximaal een jaar en wordt daarna automatisch gewist. U kunt het opslaan en gebruik van informatie door de dienst van Criteo verhinderen door de volgende link aan te klikken (http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie) en daar de regelknop bij ""Opt-Out"" op ""ON"" te zetten. Als u ""ON"" kiest, wordt in uw browser een nieuw cookie (opt-out cookie) geplaatst. Dit cookie geeft aan de dienst van Criteo aan, dat Criteo geen gegevens meer mag verzamelen en verwerken over uw gebruiksgedrag. U kunt deze functie opnieuw activeren door de regelknop op ""OFF"" te zetten. Houd er rekening mee dat dit ingesteld moet worden voor elke door u gebruikte browser. Als alle cookies in uw browser worden gewist, dan geldt dit ook voor het opt-out cookie.

Facebook pixels

We maken voor evaluatie en ondersteuning van online marketing gebruik van de pixel voor het volgen van bezoekersactiviteiten van Facebook, Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (Facebook Pixel). Met behulp daarvan kunnen we de activiteiten van gebruikers volgen, nadat ze een advertentie op Facebook hebben bekeken of aangeklikt. Voor dit doel kunnen cookies op uw computer worden opgeslagen. Op die manier kunnen we de betekenis van Facebook-advertenties registreren voor statistische doeleinden en het doel van marktonderzoek. De zo geregistreerde gegevens zijn anoniem voor ons en we kunnen de persoonsgegevens van afzonderlijke gebruikers niet zien. Deze gegevens worden echter wel opgeslagen en verwerkt door Facebook. Facebook kan deze gegevens aan uw Facebook-account koppelen en ook gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, volgens de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook: (https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy). U kunt de Facebook Pixel via de volgende link deactiveren door wijziging van de ""Facebook ad settings"": http://facebook.com/ads/settings.

Sociale media plug-ins

Gebruik van social plugins van Facebook, Google, Twitter, Pinterest met behulp van de ""2-Click-oplossing"".

Op onze website wordt gebruik gemaakt van zogenaamde social plugins (""plug-ins"") van sociale netwerken. Voor betere bescherming van uw gegevens bij bezoek aan onze website, zijn de plug-ins door middel van de zogenoemde ""2-Click-oplossing"" in de site geïntegreerd. De integratie ervan waarborgt dat bij het oproepen van een pagina op onze website, die dergelijke plug-ins bevat, nog geen verbinding tot stand gebracht wordt met de server van het desbetreffende sociale netwerk. Pas wanneer u de plug-ins activeert, brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de server van het betreffende sociale netwerk.

De content van de plug-ins in kwestie wordt dan door de desbetreffende aanbieder direct doorgegeven aan uw browser en in de site geïntegreerd. Door integratie van de plug-ins ontvangen de aanbieders de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen profiel bij de aanbieder in kwestie heeft of nog niet ingelogd bent. Deze informatie (incl. uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks doorgegeven aan een server van de desbetreffende aanbieder (evt. in de VS) en daar opgeslagen. Door uw interactie met de plug-ins, bijvoorbeeld door gebruik van de ""Like""- of ""Share""-knop, wordt de desbetreffende informatie eveneens rechtstreeks doorgegeven aan een server van de aanbieder en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien getoond in het sociale netwerk en daar aan uw contacten weergegeven. Dit is bedoeld voor waarborging van ons bij belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigd belang bij optimale verkoop van ons aanbod volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG.

Het doel en de omvang van gegevensverzameling en verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieder, evenals hoe u contact op kunt nemen, en uw desbetreffende rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in de gegevensbeschermingsbepalingen van de aanbieder:

https://www.facebook.com/policy.php

https://twitter.com/en/privacy

https://developers.google.com/assistant/console/policies/privacy-policy-guide

https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Verzending van feedbackherinneringen per e-mail

Wanneer u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG, gebruiken we uw e-mailadres om u te herinneren aan het geven van feedback over uw bestelling via het door ons gebruikte feedbacksysteem. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen door een bericht te sturen aan de hieronder vermelde contactadressen.

Mogelijkheden voor het opnemen van contact en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten: volgens art. 15 AVG het recht in de daar aangegeven omvang informatie te verlangen over uw door ons verwerkte persoonsgegevens; volgens art. 16 AVG het recht onmiddellijke rectificatie of aanvulling te verlangen van onjuiste van u bij ons opgeslagen persoonsgegevens; volgens art. 17 AVG het recht wissing van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen, wanneer die niet noodzakelijk zijn voor de verdere verwerking voor uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, nakoming van een wettelijke verplichting, op grond van het openbaar belang of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; volgens art. 18 AVG het recht beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen, wanneer de juistheid van de gegevens door u betwist wordt, de verwerking onrechtmatig is maar u niet wilt dat ze gewist worden, wij de gegevens niet meer nodig hebben maar u nog wel voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of u volgens art. 21 AVG bezwaar maakt tegen de verwerking; volgens art. 20 AVG het recht uw aan ons beschikbaar gestelde persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of doorgifte aan een andere verantwoordelijke te verlangen; volgens art. 77 AVG het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Gewoonlijk kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit in uw gebruikelijke woonplaats of de plaats waar u werkt of waar onze onderneming is gevestigd. In geval van vragen over verzameling, verwerking of gebruik van uw persoonsgegevens of voor informatie, rectificatie, blokkering of wissing van gegevens en herroeping van evt. gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen een bepaalde vorm van gebruik van de gegevens, kunt u zich wenden tot onze gegevensbeschermingsfunctionaris:

Maximilian Kindshofer

Waldfeuchterstraße 266

52525 Heinsberg

02452993323

m.kindshofer@eu-con.net

Duitsland

Gegevensbescherming bij sollicitaties en tijdens de sollicitatieprocedure

We verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten voor het doel van afhandeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook op elektronische wijze plaatsvinden. Dit is vooral dan het geval wanneer een sollicitant de desbetreffende sollicitatiedocumenten elektronisch aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op onze website. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke een aanstellingsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de doorgegeven gegevens met inachtneming van de wettelijke voorschriften opgeslagen voor het doel van afhandeling van het dienstverband. Als we geen aanstellingsovereenkomst sluiten met de sollicitant, worden de sollicitatiedocumenten 12 maanden na bekendmaking van de beslissing tot afwijzing automatisch gewist wanneer wissing niet in strijd is met andere gerechtvaardigde belangen. Een ander gerechtvaardigd belang in deze zin.

Recht op het maken van bezwaar

Wanneer we op de bovengenoemde wijze persoonsgegevens verwerken voor het waarborgen van ons in het kader van een belangenafweging zwaarder wegend gerechtvaardigd belang, kunt u deze verwerking met toekomstige werking herroepen. Wanneer de gegevens verwerkt worden voor het doel van direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde op de hierboven vermelde wijze uitoefenen. Wanneer verwerking voor andere doelen plaatsvindt, heeft u uitsluitend recht op het maken van bezwaar om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Na uitoefening van uw recht op het maken van bezwaar zullen we uw persoonsgegevens niet verder voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende voor verwerking gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer verwerking nodig is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. Dit geldt niet in geval van verwerking voor het doel van direct marketing. Dan worden uw persoonsgegevens niet verder voor dit doel verwerkt.