Gratis levering
14 dagen recht op retourzending
Veilige betaalmethoden
Reset
Menu
Reset
Winkelwagen
Reset
Verlanglijst
Reset
Log in
Uw gegevens zijn bij ons beschermd Lees meer

Uw gegevens zijn bij ons beschermd

Reset
Log in
Uw gegevens zijn bij ons beschermd Lees meer

Gebruik een magic link

Maak gebruik van een veilige aanmelding zonder wachtwoord via een magische link. Klik op de link in uw e-mail om onmiddellijk toegang te krijgen tot uw account.
Reset
Registreren

Minimaal 6 karakters

Reset
Wachtwoord resetten
Voer het e-mailadres in waarmee u zich bij CHRONEXT heeft geregistreerd. We sturen u een link om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

Uw gegevens zijn bij ons beschermd

Nieuw bij CHRONEXT?
Reset
Live chat

CHRONEXT AG - Algemene Voorwaarden

(VERSIE 25-01-2023)

§ 1 - Onderwerp van de overeenkomst en prestatiebeschrijving

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna genoemd ""Algemene Voorwaarden"") zijn van toepassing op het kosteloos gebruik van onze online shop (hierna genoemd ""online shop""), evenals op alle via de online shop met u als klant (hierna genoemd ""klant"" of ""koper"") gesloten overeenkomsten en gelden in gelijke mate voor ondernemers (""ondernemers"") in de zin van §14 BGB (Duits burgerlijk wetboek) en consumenten (""consumenten"") in de zin van §13 BGB. Deze Algemene Voorwaarden gelden niet voor koopovereenkomsten die ter plaatse in een winkel van CHRONEXT worden gesloten.

1.2 De contracten zijn tussen de klant en de

CHRONEXT Service Germany GmbH
Lichtstraße 25
50825 Keulen
Duitsland
Telefoon +49 221 9825 9056 E-Mail: support@chronext.com

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De desbetreffende onderneming wordt hierna aangeduid als ""CHRONEXT"".

1.3 Kopen van artikelen rechtstreeks van CHRONEXT De klant kan in onze online shop horloges van verschillende merken rechtstreeks van CHRONEXT kopen (""koop"").

1.4 Onmiddellijke verkoop en bemiddeling bij productaankoop door CHRONEXT Als consument kan ook de klant horloges verkopen via onze online shop. Hiervoor gelden aanvullend de bijzondere bepalingen voor ""consignatieverkopen voor consumenten, in de zin van § 13 BGB, als consignant"" (""consignatiebepalingen""), die hier ingezien kunnen worden. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en de consignatiebepalingen, hebben de regelingen in de consignatiebepalingen voorrang.

§ 2 - Sluiting van de overeenkomst

2.1 Plaatsing van het desbetreffende artikel in de online shop is nog geen bindend aanbod van CHRONEXT aan de klant voor het sluiten van een koopovereenkomst.

2.2 Om artikelen in de online shop van CHRONEXT aan te schaffen, kan de klant de gekozen artikelen in de winkelmand plaatsen en vervolgens de bestelgegevens invoeren in het daarvoor bedoelde bestelformulier. Na keuze van de wijze van verzending en de gewenste betalingsmethode, evenals acceptatie van deze Algemene Voorwaarden, verzendt hij een bindend aanbod door op de knop ""kopen"" te klikken.

2.2.1 CHRONEXT stuurt de klant vervolgens per e-mail een automatische ontvangstbevestiging, waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld en die de klant via de functie ""Printen"" af kan drukken. De automatische ontvangstbevestiging toont uitsluitend aan dat de bestelling van de klant bij CHRONEXT is ontvangen en betekent nog geen acceptatie van het aanbod.

2.2.2 Op ontvangst van het aanbod van de klant volgt een controlefase. 2.2.1 Acceptatie door CHRONEXT vindt niet eerder plaats dan door uitdrukkelijke verklaring van acceptatie per e-mail aan de klant, uiterlijk voor het einde van de zevende op de dag van het aanbod volgende werkdag, of door toezending van de artikelen. CHRONEXT heeft het recht aangeboden overeenkomsten zonder opgave van redenen te weigeren. In een dergelijk geval zal CHRONEXT de klant door middel van een mededeling per e-mail op de hoogte stellen van de weigering van het aanbod.

2.2.3 CHRONEXT behoudt zich bovendien het recht voor de overeenkomst te annuleren, wanneer de artikelen buiten de schuld van CHRONEXT niet voorradig zijn bij een zorgvuldig gekozen en betrouwbare toeleverancier (voorbehoud van zelflevering). In een dergelijk geval verplicht CHRONEXT zich ertoe de klant onmiddellijk van het niet beschikbaar zijn van de artikelen op de hoogte te stellen en evt. al gedane betalingen onmiddellijk te restitueren. Deze terugbetaling verrichten we via de betalingsmethode die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk anders overeengekomen. Wanneer contant werd betaald, wordt de terugbetaling overgemaakt naar de bij betaling door u genoemde rekening.

2.2.4 De klant heeft de mogelijkheid de overeenkomst te sluiten in de Duitse, Engelse, Franse, Italiaanse of Nederlandse taal.

2.2.5 CHRONEXT slaat de tekst van de bestellingsovereenkomst op (met inachtneming van gegevensbescherming). De klant kan deze uitprinten voor zijn eigen administratie. We zenden bovendien een ontvangstbevestiging, evenals een opdrachtbevestiging, met alle bestelgegevens aan de klant op het door hem opgegeven e-mailadres.

2.3 De klant heeft bovendien de mogelijkheid horloges ter plaatse bij CHRONEXT of in een winkel van CHRONEXT vrijblijvend op zicht te vragen. Wanneer de klant hier gebruik van maakt, komt geen bindende overeenkomst over de koop van het desbetreffende horloge tussen CHRONEXT en de klant tot stand. CHRONEXT zal ernaar streven het gevraagde horloge op zicht te geven, maar is hier niet toe verplicht. In uitzonderingsgevallen behoudt CHRONEXT zich het recht voor van de klant een aanbetaling te verlangen voordat CHRONEXT het horloge afgeeft. Bovendien kan de klant bij ter plaatse op zicht vragen een vrijwillige aanbetaling doen van een bedrag naar keuze (bijv. met betaalmiddelen die ter plaatse niet beschikbaar zijn). De aanbetaling verplicht de klant niet tot aankoop en CHRONEXT evenmin tot verkoop. CHRONEXT zal de klant de aanbetaling op verzoek binnen vijf werkdagen (maatgevend is de betalingsopdracht door CHRONEXT) renteloos restitueren. Wanneer sprake is van contante aanbetaling, wordt de terugbetaling overgemaakt naar de bij betaling door u genoemde rekening.

§ 3 - Prijs en betalingsmethoden

3.1 CHRONEXT biedt de klant verschillende betalingsmethoden aan. Gedetailleerde informatie hierover kan worden ingezien bij ""Chronext betalingsmethoden"".

3.2 Van toepassing zijn de op het tijdstip van bestelling geldende prijzen. Alle prijzen zijn naar keuze aangegeven in EUR, CHF, GBP of USD en inclusief omzetbelasting. De verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen en worden tijdens de bestelprocedure afzonderlijk vermeld.

3.3 Bij koopovereenkomsten tussen CHRONEXT en de klant dient het te betalen totaalbedrag incl. verzendkosten onmiddellijk te worden voldaan.

3.4 Wanneer het niet lukt de vordering te innen, dient de klant CHRONEXT de daaruit voortvloeiende meerkosten te vergoeden wanneer hij verantwoordelijk is voor de mislukking.

3.5 In gevoel van financiering van de koopprijs, betekent toezegging van financiering nog geen acceptatie van de koopovereenkomst. Sluiting van de overeenkomst vindt plaats overeenkomstig §2 van de Algemene Voorwaarden.

3.6 Ratepay

Als u een Ratepay-betalingsmethode hebt gekozen, kunnen betalingen met schuldkwijtscheldend effect alleen aan Ratepay worden gedaan. CHRONEXT draagt vordering van de uit de bestelling voortvloeiende aankoopprijs, evenals eventuele nevenvorderingen, af aan Ratepay GmbH. Ratepay wordt daarmee de crediteur. Voor verdere details verwijzen wij u naar de Ratepay Betalingsvoorwaarden en het Ratepay Privacybeleid.

1.) Ratepay kopen op rekening

Al onze klanten woonachtig in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland kunnen betalen met Ratepay 'Kopen op rekening'. Na de bestelling ontvangt u via e-mail de factuur. Na ontvangst van de goederen hebt u 14 dagen de tijd het openstaande bedrag per overschrijving te betalen. De rekeninggegevens van Ratepay staan vermeld op de factuur.

2.) Ratepay kopen in termijnen

Al onze klanten woonachtig in Duitsland en Oostenrijk kunnen we naast 'Kopen op rekening' ook Ratepay 'Betalen in termijnen' aanbieden.

§ 4 - Verzending en levering

4.1 De verzending van de door CHRONEXT verkochte artikelen wordt verzorgd door de bij ""Chronext verzendkosten"" vermelde verzendingsdienstverleners.

4.2 De kosten voor verzending komen voor rekening van de klant. De hoogte van de verzendkosten staat vermeld in het verzendkostenoverzicht, dat via deze link kan worden ingezien. De bindende verzendkosten worden bovendien aangegeven in het besteloverzicht voor plaatsing van de bestelling.

4.3 Via CHRONEXT gekochte artikelen worden uitsluitend voor verzending verzekerd verzonden door de onder ""Chronext verzendkosten"" genoemde verzendpartners.

4.4. Verzending is mogelijk naar de volgende landen: Australië, Bahrein, België, Bulgarije, China, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, (Groot) Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongkong, Ierland, Italië, Japan, Canada, Qatar, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nieuw-Zeeland, Nederland, Noorwegen, Oman, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Zweden, Zwitserland, Singapore, Slowakije, Slovenië, Spanje, Taiwan, Tsjechische Republiek, Turkije, Hongarije, VS.

4.5 De vermoedelijke levertijd wordt aan de klant aangegeven in de desbetreffende productbeschrijving en geldt vanaf het moment van ontvangst van betaling. De levertijd kan onderhevig zijn aan de gebruikelijke fluctuaties bij bezorging van de post en kan vertraging ondervinden door overmacht en andere buiten de invloed van CHRONEXT en haar medewerkers optredende gebeurtenissen.

5 - Garantie en revisie van CHRONEXT-onderdelen

5.1 CHRONEXT geeft zijn klanten onder bepaalde voorwaarden een langere garantie (""CHRONEXT-garantie""). De CHRONEXT-garantie geldt vanaf de datum van aankoop voor een periode van 24 maanden en heeft uitsluitend betrekking op uurwerken. Gedurende de eerste 12 maanden gelden uitsluitend de voorwaarden van de wettelijke garantie. Vanaf de 13e maand garandeert CHRONEXT de koper voor alle horloges aanvullend de volgende prestaties in het geval van een gerechtvaardigde klacht:

  1. Reparatie van het horloge door een vakman. In het kader van de garantie komen de arbeidsuren van de met de opdracht belaste horlogemaker voor rekening van CHRONEXT. Reserveonderdelen, die aangeschaft moet worden voor de reparatie, worden aan de klant in rekening gebracht.

  2. De kosten voor de reserveonderdelen worden de klant voor de aanschaf schriftelijk meegedeeld en dienen voor de aanschaf door hem te worden bevestigd. De kosten voor verzending van het horloge in het kader van de CHRONEXT-garantie dienen door de klant zelf te worden betaald. Gebruikmaking van de CHRONEXT-garantie moet door de klant schriftelijk per e-mail of per gewone post worden doorgegeven. De klant dient in dit schrijven aan CHRONEXT een beschrijving te geven van de gebreken waarover hij heeft gereclameerd. CHRONEXT laat het horloge vervolgens bij de klant afhalen. Wanneer niet aan de voorwaarden voor gebruikmaking van de CHRONEXT-garantie wordt voldaan, wordt dit onder vermelding van de redenen aan de klant doorgegeven. Dit laat de garantierechten volgens punt 8 onverlet.

5.2 Uitsluitingen:

  1. Reparatie van schade, die door de klant opzettelijk is veroorzaakt.

  2. Reparatie van waterschade is in principe uitgesloten van de CHRONEXT-garantie.

  3. CHRONEXT voert uitsluitend reparaties uit die door een horlogemaker van CHRONEXT zelf uitgevoerd kunnen worden. Dit zijn met name reparatie of vervanging van defecte onderdelen en de regeling en afstelling van het horloge en afzonderlijke onderdelen. Reparaties door de fabrikant zijn in principe van garantie uitgesloten.

  4. Er is geen sprake van verplichting tot garantieverlenging wanneer het reserveonderdeel buiten het verantwoordelijkheidsgebied van CHRONEXT aantoonbaar niet verkrijgbaar is of de fabrikant het reserveonderdeel niet levert.

  5. Armbanden, glazen, kronen en alle aan slijtage onderhevige onderdelen, evenals schade die niet is ontstaan door natuurlijk of normaal gebruik, zijn van garantie uitgesloten. De kosten voor evt. noodzakelijk materiaal en reserveonderdelen komen voor rekening van de klant. De vermoedelijke kosten voor materiaal en reserveonderdelen worden voorafgaand aan de reparatie aan de klant doorgegeven. De klant beslist of de reparatie uitgevoerd dient te worden.

5.3 CHRONEXT is bovendien niet verplicht tot het verlenen van garantie wanneer verlening van de service niet mogelijk is.

5.4 CHRONEXT laat het horloge afhalen bij de klant en stuurt het na serviceverlening aan de klant terug. Verzending vindt plaats in de vorm van verzekerde waardeverzending.

De kosten daarvoor komen voor rekening van de klant. De hoogte van de verzendkosten is afhankelijk van de op de pagina met ""Chronext verzendkosten"" vermelde tabel. De verzendkosten zijn inclusief verzendingsverzekering. De klant kan op eigen verzoek en voor eigen risico kiezen voor een andere vorm van verzending aan CHRONEXT.

5.5 Bij wederverkoop door de koper komt de garantie te vervallen.

5.6 De klant dient het bewijs te leveren dat het bij de geleverde artikelen daadwerkelijk om de bij CHRONEXT aangeschafte artikelen gaat. Abusievelijk verzonden artikelen dienen onmiddellijk te worden teruggezonden.

§ 6 - Verplichtingen van de klant

6.1 Het is de klant niet toegestaan regelingen te treffen die kunnen leiden tot een onredelijke of overmatige belasting van de CHRONEXT-infrastructuur.

6.2 Klanten mogen geen door CHRONEXT aangemaakte content blokkeren, overschrijven of wijzigen of andere hinderlijke handelingen verrichten op de CHRONEXT-website.

6.3 De op de CHRONEXT-website geplaatste content mag zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende niet gekopieerd, openbaar gemaakt of op enige andere wijze gebruikt of verveelvoudigd worden. Dit geldt ook voor kopiëren met behulp van ""robot/crawler""-zoekmachinetechnologie of andere automatische mechanismen.

6.4 CHRONEXT heeft het recht klantaccounts te blokkeren wanneer er verdenking bestaat op frauduleus of ander oneigenlijk gebruik van een klantaccount. CHRONEXT zal de klant per e-mail op de hoogte stellen van de blokkering wanneer het doel van blokkering door het geven van informatie niet in gevaar wordt gebracht.

§ 7 - Onze aansprakelijkheid

7.1 CHRONEXT streeft ernaar steeds te zorgen dat de website de gebruiker zonder onderbrekingen ter beschikking staat en dat de overdracht foutloos is. Dit kan echter niet altijd worden gegarandeerd. De toegang tot de CHRONEXT-website kan bovendien af en toe onderbroken of beperkt worden voor reparatie, onderhoud of installatie van nieuwe faciliteiten. CHRONEXT streeft ernaar de duur en frequentie van deze tijdelijke onderbrekingen te beperken.

7.2 CHRONEXT is zowel in geval van opzet en grove nalatigheid als bij schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid onbeperkt aansprakelijk.

7.3 In geval van lichte nalatigheid is CHRONEXT aansprakelijk bij schending van een wezenlijke verplichting in de overeenkomst. Een wezenlijke verplichting in de overeenkomst in de zin van dit punt is een verplichting waarvan de nakoming noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst en op nakoming waarvan de contractuele partner daarom onveranderlijk moet kunnen vertrouwen.

7.4 CHRONEXT is in geval van punt 7.3 niet aansprakelijk voor slecht economisch resultaat, winstderving en indirecte schade.

7.5 De aansprakelijkheid volgens het voorstaande punt 7.3 is beperkt tot de op het tijdstip van sluiten van de overeenkomst typerende en voorzienbare schade.

7.6 De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden dienovereenkomstig voor medewerkers, opdrachtnemers en ondersteuning verlenend personeel van CHRONEXT.

7.7 Eventuele aansprakelijkheid van CHRONEXT voor gegeven garantie en aanspraken op grond van de wet op productaansprakelijkheid blijft onverlet.

§ 8 - Garantie

8.1 Voor alle overeenkomsten tussen CHRONEXT en de klant gelden de wettelijke garantierechten.

8.2 Ondernemingen als koper zijn uitgesloten van aansprakelijkheid voor gebreken van gebruikte artikelen. Dit geldt niet in geval van grove nalatigheid of opzet. Voor nieuwe artikelen verjaren de garantierechten binnen een periode van een half jaar na risico-overdracht.

8.3 Voor consumenten verjaart de garantie op nieuwe artikelen binnen een periode van twee jaar en op gebruikte artikelen binnen een periode van een jaar vanaf het moment van risico-overdracht.

8.4 Gebruikelijke slijtageverschijnselen (bijv. krassen op de behuizing/band) vormen bij gebruikte zaken geen kooprechtelijke gebreken.

8.5 Schade, die door oneigenlijke behandeling van de artikelen te wijten is aan de koper, is van aansprakelijkheid bij gebreken uitgesloten.

§ 9 - Herroepingsrecht voor consumenten

9.1 Herroepingsinformatie

Wanneer u consument bent en er geen overeenkomst is in de zin van punt 9.3, heeft u een herroepingsrecht volgens de onderstaande informatie:

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de artikelen in bezit genomen heeft. In geval van een overeenkomst over meerdere artikelen, die u tegelijkertijd besteld heeft en die afzonderlijk geleverd worden, begint de termijn op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste artikelen in bezit heeft genomen.

Om uw recht tot herroeping uit te oefenen, moet u ons (CHRONEXT Service Germany GmbH, Lichtstraße 25, 50825 Keulen, Duitsland, telefoon +49 221 975 806 04, e-mail info@chronext.com) door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, fax of e-mail) van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen in kennis stellen. U kunt daarvoor gebruikmaken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Voor inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het dat u de kennisgeving over uitoefening van het herroepingsrecht verstuurd voor afloop van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, dienen we u alle van u ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere vorm van levering als de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering) onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de kennisgeving over uw herroeping van deze overeenkomst terug te betalen. Voor deze terugbetaling maken we gebruik van de betalingsmethode die u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Wanneer contant werd betaald, wordt de terugbetaling overgemaakt naar de bij betaling door u genoemde rekening. Voor deze terugbetaling worden u in geen geval kosten in rekening gebracht.

We kunnen terugbetaling weigeren tot we de artikelen terugontvangen hebben of tot u het bewijs geleverd heeft dat u de artikelen teruggezonden heeft, afhankelijk van welk tijdstip eerder is.

U dient de artikelen onmiddellijk en in elk geval binnen uiterlijk 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld over de herroeping van de overeenkomst aan ons terug te zenden of te geven. De termijn is aangehouden wanneer u de artikelen voor afloop van de termijn van veertien dagen verzendt.

De directe kosten voor het terugzenden van de artikelen komen voor onze rekening.

De kosten voor eventueel waardeverlies van de artikelen komen uitsluitend voor uw rekening, wanneer dit waardeverlies terug te voeren is op voor controle van de hoedanigheid, eigenschappen en functionering van de artikelen onnodige hantering door u.

Einde van de herroepingsinformatie

9.2 Voorbeeld herroepingsformulier

(Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan het formulier dat u hier aantreft in en stuur het terug.)

VOORBEELD HERROEPINGSFORMULIER

9.3 Er is geen sprake van herroeping in geval van overeenkomsten op afstand voor levering van artikelen, die niet geprefabriceerd zijn en voor vervaardiging waarvan een persoonlijke keuze of bepaling van de consument maatgevend is of die eenduidig afgestemd zijn op de persoonlijke wensen van de consument.

§ 10 - Eigendomsvoorbehoud

10.1 De artikelen blijven eigendom van CHRONEXT tot volledige betaling van de koopprijs. Voor overgang van de eigendom is verpanding, zekerheidsoverdracht, verwerking of verandering zonder toestemming van CHRONEXT niet toegestaan.

10.2 De koper is verplicht de artikelen tot volledige betaling van de koopprijs zorgvuldig te behandelen.

§ 11 - Informatie over online geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een platform voor online geschillenbeslechting op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn niet bereid of verplicht tot deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure bij een geschillenbeslechtingsinstantie voor consumenten.

§ 12 - Slotbepalingen

12.1 Afwijkende voorwaarden van de klant gaan ook dan geen onderdeel van de overeenkomst uitmaken wanneer CHRONEXT geen uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de geldigheid ervan.

12.2 Aanspraken van CHRONEXT kan de klant alleen dan verrekenen, of een retentierecht uitoefenen, wanneer zijn tegenvordering onbetwist is, er sprake is van een rechtsgeldige titel of de tegenvordering in synallagmatische verhouding is met de desbetreffende aanspraak.

12.3 Van toepassing is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Dit geldt in geval van consumenten niet voor die bepalingen, die volgens het recht dat zonder deze clausule toepasselijk zou zijn (gewoonlijk dus dat van het land waar zich de gebruikelijke woonplaats van de consument bevindt), dwingend van toepassing zijn en waarvan niet door een overeenkomst mag worden afgeweken.

12.4 De enig bevoegde rechtbank voor alle geschillen voortvloeiend uit of in samenhang met deze overeenkomst is Keulen, op voorwaarde dat de klant koopman is of geen algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland of een andere EU-lidstaat heeft, zijn vaste woonplaats na van kracht worden van deze gebruiksvoorwaarden naar het buitenland verplaatst of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het tijdstip van de instelling van de rechtsvordering niet bekend is.

12.5 Mochten afzonderlijke bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of worden en/of in tegenspraak zijn met de wettelijke regelingen, dan laat dit de geldigheid van de overige gebruiksvoorwaarden onverlet.